Jasna Mujakovic

Junior onderzoeker, projectcoördinator Druk & Dwars

Elin Hondebrink

Communicatie

Dr. Laura Batstra

Universitair Hoofddocent (Rijksuniversiteit Groningen)

Maruschka Sluiter

MSc-Promovendus

Dr. Jeannette Doornenbal

Lector Integraal jeugdbeleid – Opvoeding, onderwijs en opvang (Hanzehogeschool Groningen)

Drs. Bert Wienen

Promovendus en adviseur Onderwijs en Jeugdhulp bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies

John Prof. dr. Peter de Jonge

Hoofd van de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de faculteit GMW

Drs. Sanne te Meerman

Promovendus (Rijksuniversiteit Groningen)